DEDICATA A NUCCIA
Lu pruverbiu gi nni dici
ca la fimmina pilusa
pur essennu chi ‘nfilici
na bona vinturusa
Oramai si po’ ammucciari
‘stu discursu di li nanni,
ca cci cridinu macari,
e hannu pila a tutti banni.
C’ na bedda signurina
ca, parrannu cu crianza,
nun si vagna a la marina
c’avi pila ‘nta la panza.
Ci su chiddi, amici cari,
c’hannu guerra chi mariti
quannu i cosci ci’allisciari
e trova pila comu ‘nziti.

E c’ poi la zita ‘ncasa
ca si scanta (cosa ‘i pazzi)
si lu zitu poi la vasa
e ci trova li mustazzi.
Ma li fimmini d’avannu
si armaru di curaggiu.
cu si sta modernizzannu,
cu gi passa all’arrembaggiu.
Poi liggeru lu giurnali,
si ‘nsignaru la lizioni
e la cosa chi ligali
l’Elettrocoagulazioni.
Stinnicchiati ‘nta littica
cu la facci scantatizza
comu quatri su all’antica
pi jittalli ‘nta munnizza.

Fimmineddi, ‘un vi scantati,
c’ oramai cu dun’aiutu,
pila vecchi e appena nati
vi li scippa ‘ntra un minutu.
Dici. Ma cu sta manu santa?
Vi lu dicu ‘ntra un minutu
lu me cori un nome canta
chistu NUCCIA TRAMUTO.


A Nuccia Tramuto
con infinita simpatia e maggiore ammirazione

Annamaria Galizzi

BACK